There are 11 Irregular Verbs : Abair = To say
                                              Beir = To grab
                                              Bí = To be
                                              Clois = To hear
                                              Déan = To make / do
                                              Faigh = To get
                                              Feic = To see
                                              Ith = To eat
                                              Tabhair = To give
                                              Tar = To come
                                              Téígh - To go

Below they are conjugated into the four tenses; An Aimsir Chaite (The Past tense), An Aimsir Láithreach (The Present tense), An Aimsir Fháistineach (The Future tense) and An Modh Coinníollach (The Conditional tense). The irregular verbs are some of the most used verbs in the irish language. They don't follow a set of rules, you just have to learn them!

1. Abair = To say
Aimsir Chaite

Dúirt mé
Dúirt tú
Dúirt sé
Dúirt sí
Dúramar
Dúirt sibh
Dúirt siad
Ní dúirt mé
An ndúirt tú?
Dúradh
Aimsir Láithreach

Deirim
Deir(eann) tú
Deir(eann) sé
Deir(eann) sí
Deirimid
Deir(eann) sibh
Deir(eann) siad
Ní deirim
An ndeir(eann) tú?
Deirtear
Aimsir Fháistineach

Déarfaidh mé
Déarfaidh tú
Déarfaidh sé
Déarfaidh sí
Déarfaimid
Déarfaidh sibh
Déarfaidh siad
Ní déarfaidh mé
An ndéarfaidh tú?
Déárfar
Modh Coinníollach

Déarfinn
Déarfá
éarfimis sé
Déarfadh sí
Déarfimis
Déarfimis siad
Déarfidís
Ní déarfinn
An ndéarfá
Déarfaí

2. Beir = To grab
Aimsir Chaite

Rug mé
Rug tú
Rug sé
Rug sí
Rugamar
Rug sibh
Rug siad
Níor rug mé
Ae rug tú?
Rugadh
Aimsir Láithreach

Beirim
Beireann tú
Beireann sé
Beireann sí
Beirimid
Beireann sibh
Beireann siad
Ní bheireann
An mbeireann
Béartear
Aimsir Fháistineach

Béarfaidh mé
Béarfaidh tú
Béarfaidh sé
Béarfaidh sí
Béarfaimid
Béarfaidh sibh
Béarfaidh siad
Ní bhéarfaidh mé
An mbéarfaidh tú?
Béarfar

Modh Coinníollach

Bhéarfainn
Bhéarfá
Bhéarfadh sé
Bhéarfadh sí
Bhéarfaimis
Bhéarfadh sibh
Bhéarfaidís
Ní bhéarfainn
An mbéarfá?

Bhéarfaí
3. Bí = To be
Aimsir Chaite

Bhí mé
Bhí tú
Bhí sé
Bhí sí
Bhíomar
Bhí sibh
Bhí siad
Ní raibh mé
An raibh tú?
Bhíothas
Aimsir Láithreach

Táim / Bím
Tá tú / Bíonn tú
Tá sé / Bíonn sé
Tá sí / Bíonn sí
Táimid / Bímid
Tá sibh /Bíonn sibh
Tá siad /Bíonn siad
Níl mé
An bhfuil tú?
Táthar / Bítear
Aimsir Fháistineach

Beidh mé
Beidh tú
Beidh sé
Beidh sí
Beimid
Beidh sibh
Beidh siad
Ní bheidh mé
An mbeadh tú?
Beifear
Modh Coinníollach

Bheinn
Bheifeá
Bheadh
Bheadh
Bheimis
Bheadh
Bheidís
Ní bheinn
An mbeadh?
Bheifí
4. Clois - To hear
Aimsir Chaite

Chuala mé
Chuala tú
Chuala sé
Chuala sí
Chualamar
Chuala sibh
Chuala siad
Níor chuala mé
Ar chuala tú?
Chualathas
Aimsir Láithreach

Cloisim
Cloiseann tú
Cloiseann sé
Cloiseann sí
Cloiseamar
Cloiseann sibh
Cloiseann siad
Ní chloisim
An gcloiseann
Cloistear
Aimsir Fháistineach

Cloisfidh mé
Cloisfidh tú
Cloisfidh sé
Cloisfidh sí
Cloisfimid
Cloisfidh sibh
Cloisfidh siad
Ní chloisfidh mé
An gcloisfidh tú
Cloisfear
Modh Coinníollach

Chloisfinn
Chloisfeá
Chloisfeadh sé
Chloisfeadh sí
Chloisfimis
Chloisfeadh sibh
Chloisfidís
Ní chloisfinn
An gcloisfeá?
Chloisfí
5. Déan = To make / do
Aimsir Chaite

Rinne mé
Rinne tú
Rinne sé
Rinne sí
Rinneamar
Rinne sibh
Rinne siad
Ní dhearna mé
An ndearna tú?
Rinneadh
Aimsir Láithreach

Déanaim
Déanann tú
Déanann sé
Déanann sí
Déanaimid
Déanann sibh
Déanann siad
Ní dhéanaim
An ndéanann tú?
Déantar
Aimsir Fháistineach

Déanfaidh mé
Déanfaidh tú
Déanfaidh sé
Déanfaidh sí
Déanfaimid
Déanfaidh sibh
Déanfaidh siad
Ní dhéanfaidh mé
An ndéanfaidh tú?
Déanfar
Modh Coinníollach

Dhéanfainn
Dhéanfá
Dhéanfadh sé
Dhéanfadh sí
Dhéanfaimis
Dhéanfadh sibh
Dhéanfaidís
Ní dhéanfainn
An ndéanfá?
Dhéanfaí
6. Faigh = To get
Aimsir Chaite

Fuair mé
Fuair tú
Fuair sé
Fuair sí
Fuaireamar
Fuair sibh
Fuair siad
Ní bhfuair mé
An bhfuair tú?
Fuarthas
Aimsir Láithreach

Faighim
Faigheann tú
Faigheann sé
Faigheann sí
Faighimid
Faigheann sibh
Faigheann siad
Ní fhaigheann mé
An bhfaigheann tú
Faightear
Aimsir Fháistineach

Gheobhaidh mé
Gheobhaidh tú
Gheobhaidh sé
Gheobhaidh sí
Gheobhaimid
Gheobhaidh sibh
Gheobhaidh siad
Ní bhfaighidh mé
An bhfaighidh tú
Gheofar
Modh Coinníollach

Gheobhainn
Gheofá
Gheobhadh sé
Gheobhadh sí
Gheobhaimis
Gheobhadh sibh
Gheobhaidís
Ní bhfaighfinn
An bhfaighfeá
Gheofaí
7. Feic = To see
Aimsir Chaite

Chonaic mé
Chonaic tú
Chonaic sé
Chonaic sí
Chonaiceamar
Chonaic sibh
Chonaic siad
 Ní fhaca mé
An bhfaca tú?
Chonacthas
Aimsir Láithreach

Feicim
Feiceann tu
Feiceann sé
Feiceann sí
Feicimid
Feiceann sibh
Feiceann siad
Ní fheicim
An bhfeiceann tú?
Feictear
Aimsir Fháistineach

Feicfidh mé
Feicfidh tú
Feicfidh sé
Feicfidh sí
Feicfimid
Feicfidh sibh
Feicfidh siad
Ní fheicfidh mé
An bhfeicfidh tú?
Feicfear
Modh Coinníollach

D'fheicfinn
D'fheicfeá
D'fheicfeadh sé
D'fheicfeadh sí
D'fheicfimis
D'fheicfeadh sibh
D'fheicfidís
Ní fheicifinn
An bhfeicfeá?
D'fheicfí
8.  Ith - To Eat
Aimsir Chaite

D'ith mé
D'ith tú
D'ith sé
D'ith sí
D'itheamar
D'ith sibh
D'ith siad
Níor ith

Ar ith tú?
Itheadh
Aimsir Láithreach

Ithim
Itheann tú
Itheann sé
Itheann sí
Ithimid
Itheann sibh
Itheann siad
Ní ithim
An itheann tú?
Itear
Aimsir Fháistineach

Íosfaidh mé
Íosfaidh tú
Íosfaidh sé
Íosfaidh sí
Íosfaimid
Íosfaidh sibh
Íosfaidh siad
Ní íosfaidh mé
An íosfaidh tú?
Íosfar
Modh Coinníollach

D'íosfainn
D'íosfá
D'íosfadh sé
D'íosfadh sí
D'íosfamis
D'íosfadh sibh
D'íosfaidís
Ní íosfainn
An íosfá
D'íosfaí
9. Tabhair = To give
Aimsir Chaite

Thug mé
Thug tú
Thug sé
Thug sí
Thugamar
Thug sibh
Thug siad
Níor thug mé
Ar thug tú?
Tugadh
Aimsir Láithreach

Tugaim
Tugann tú
Tugann sé
Tugann sí
Tugaimid
Tugann sibh
Tugann siad
Ní thugaim
Ar thugann tú?
Tugtar
Aimsir Fháistineach

Tabharfaidh mé
Tabharfaidh tú
Tabharfaidh sé
Tabharfaidh sí
Tabharfaimid
Tabharfaidh sibh
Tabharfaidh siad
Ní thabharfaidh mé
An dtabharfaidh tú?
Tabharfar
Modh Coinníollach

Thabharfainn
Thabharfá
Thabharfadh sé
Thabharfadh sí
Thabharfaimis
Thabharfadh sibh
Thabharfaidís
Ní thabharfainn
An dtabharfá tú?
Thabharfaí
10. Tar = To come
Aimsir Chaite

Tháinig mé
Tháinig tú
Tháinig sé
Tháinig sí
Thángamar
Tháinig sibh
Tháinig siad
Níor tháinig mé
Ar tháinig tú?
Thángthas
Aimsir Láithreach

Tagaim
Tagann tú
Tagann sé
Tagann sí
Tagaimid
Tagann sibh
Tagann  siad
Ní thagaim
An dtagann tú?
Tagtar
Aimsir Fháistineach

Tiocfaidh mé
Tiocfaidh tú
Tiocfaidh sé
Tiocfaidh sí
Tiocfaimid
Tiocfaidh sibh
Tiocfaidh siad
Ní thiocfaidh mé
An dtiocfaidh tú?
Tiocfar
Modh Coinníollach

Thiocfainn
Thiocfá
Thiocfadh sé
Thiocfadh sí
Thiocfaimis
Thiocfadh sibh
Thiocfaimís
Ní thiocfainn
An dtiocfá?
Thiocfaí
11. Téigh = To go
Aimsir Chaite

Chuaigh mé
Chuaigh tú
Chuaigh sé
Chuaigh sí
Chuamar
Chuaigh sibh
Chuaigh siad
Ní dheachaigh mé
An ndeachaigh tú
Chuathas
Aimsir Láithreach

Téim
Téann tú
Téann sé
Téann sí
Téimid
Téann sibh
Téann siad
Ní théim
An dtéann tú?
Téitear
Aimsir Fháistineach

Rachaidh mé
Rachaidh tú
Rachaidh sé
Rachaidh sí
Rachaimid
Rachaidh sibh
Rachaidh siad
Ní rachaidh mé
An rachaidh tu?
Rachfar
Modh Coinníollach

Rachainn
Rachfá
Rachadh sé
Rachadh si
Rachaimis
Rachadh sibh
Rachaidís
Ní rachainn
An rachfá?
Rachfaí

Your comment will be posted after it is approved.


Leave a Reply.